تولید ۶۳۰ میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان طی فروردین‌ماه امسال از مرز ۶۳۷ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. حسین بحرالعلوم، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان با اشاره به اینکه از این میزان تولید حدود ۶۳۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است، گفت: در این بازه زمانی حدود […]

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان طی فروردین‌ماه امسال از مرز ۶۳۷ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

حسین بحرالعلوم، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان با اشاره به اینکه از این میزان تولید حدود ۶۳۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است، گفت: در این بازه زمانی حدود ۷۷ درصد انرژی تولیدی در واحدهای گاز و ۲۳ درصد در واحدهای بخار این نیروگاه به دست آمده است.

نیروگاه شهید سلیمانی با هشت واحد گازی و چهار واحد بخار نقش مهمی در پایداری شبکه جنوب‌ شرق کشور بر عهده دارد.​