تولید ۳۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه شیروان

به گزارش برقاب: درارتباط با تولید ۳۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه شیروان ، سید یحیی نوبخت افزود: از این میزان تولید بیش از ۲۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی سهم واحدهای گازی و بیش از ۱۰۰هزار مگاوات ساعت به مربوط واحدهای بخار بوده است. وی با بیان اینکه میزان‌ آمادگی نیروگاه شیروان برای تولید […]

به گزارش برقاب: درارتباط با تولید ۳۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه شیروان ، سید یحیی نوبخت افزود: از این میزان تولید بیش از ۲۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی سهم واحدهای گازی و بیش از ۱۰۰هزار مگاوات ساعت به مربوط واحدهای بخار بوده است.
وی با بیان اینکه میزان‌ آمادگی نیروگاه شیروان برای تولید بیش از ۵۴۲ هزار مگاوات ساعت بوده است، ادامه داد: راندمان نیروگاه ۴۵.۳۴ درصد است. نیروگاه سیکل‎‌ترکیبی شیروان با ظرفیت تولید یک هزار و ۴۳۴ مگاوات شامل ۶ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی و سه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است.