تولید هیدروژن و اکسیژن در نانو باغچه های فسفید کبالت

محققان دانشگاه آمستردام در هلند با همکاری محققان دانشگاه ووهان چین، نانوساختارهایی از فسفید کبالت ساختند که یک کاتالیزور بسیار کارآمد برای الکترولیز آب و تولید هیدروژن و اکسیژن محسوب می شود.محققان یک تکنیک ساده لایه نشانی الکتریکی( electro- deposition) هیدروکسید کبالت را جایگزین روش های قبلی کرده اند و با استفاده از این تکنیک، […]

محققان دانشگاه آمستردام در هلند با همکاری محققان دانشگاه ووهان چین، نانوساختارهایی از فسفید کبالت ساختند که یک کاتالیزور بسیار کارآمد برای الکترولیز آب و تولید هیدروژن و اکسیژن محسوب می شود.
محققان یک تکنیک ساده لایه نشانی الکتریکی( electro- deposition) هیدروکسید کبالت را جایگزین روش های قبلی کرده اند و با استفاده از این تکنیک، نانوساختارهایی شبیه به اجزای مختلف یک باغ شامل خاک، گیاهان، گل ها و برگ ها را تولید کردند. این نانوباغچه ها از فیبرهای کربنبا ضخامت حدود ۱۰ میکرومتر و ماده ای که بعنوان الکترود درون سلول های سوختی کاربرد دارد، تشکیل شده اند. فیبرهای کربن با یک لایه ضخیم از هیدروکسید کبالت که عملکردی شبیه به خاک باغچه دارد، پوشانده می شوند. این ماده موجب افزایش پایداری نانوساختار می شود. سپس محققان با جمع کردن یون ها در بخش های مختلف فیبرهای کربنی، ساختارهایی شبیه به گیاه به طول ۱.۵ میکرومتر و ضخامت حدود ۱۰۰ نانومتر ایجاد کردند که درون خاک نانوباغچه ریشه دوانیده اند.
محققان قادرند این نانوباغچه ها را به گونه ای بسازند که با استفاده از یک فرایند ساده فسفید شدن، مانند یک کاتالیزور فعال عمل کنند. محصول جانبی این فرایند، شکل گیری نانوساختارهایی از جنس فسفید کبالت است که موجب بهینه سازی فرایند تولید اکسیژن و هیدروژن در جریان الکترولیز آب می شود