تولید بیش از ۹۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

جواد دوستی، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهید رجایی در تشریح میزان تولید انرژی در اسفند ۹۹، گفت: در دوازدهمین ماه سال گذشته، به میزان ۹۴۵ میلیون و ۲۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. دوستی به سهم تولید واحدهای بخاری […]

جواد دوستی، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهید رجایی در تشریح میزان تولید انرژی در اسفند ۹۹، گفت: در دوازدهمین ماه سال گذشته، به میزان ۹۴۵ میلیون و ۲۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه اسفند اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، ۴۴۶ میلیون و ۲۸۵ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۴۹۹ میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد، به طوری که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی شماره چهار بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره‌ای، واحد شماره چهار گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل و واحد شماره دو بخاری سیکل‌ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید خارج شده‌اند.​