در 10 ماهه سال 1402 در نیروگاه بندرعباس محقق شد؛

تولید بیش از ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون کیلووات‌ ساعت برق

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید بیش از چهارمیلیارد و 860 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در این نیروگاه طی ده‌ماه گذشته خبر داد.

تولید بیش از ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون کیلووات‌ ساعت برق در نیروگاه بندرعباس

 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان؛ داریوش محمودی با اعلام این خبر، افزود: از این میزان انرژی تولیدی بیش از ۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون‌ و ۱۱۰ هزارکیلووات‌ ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۷۶ میلیون و ۴۴۵ هزارکیلووات‌ ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در دی‌ماه سال جاری ۳۹۸ میلیون و ۸۸۰ هزارکیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و ۹ میلیون و ۷۸۴ هزارکیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.