تولید بیش از 16 هزار گیگاوات ساعت برق در نیروگاه های خوزستان

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ­ای خوزستان با بیان اینکه پیک مصرف برق در تیرماه 3.6 درصد رشد داشته است، گفت: در چهار ماهه نخست سال 16 هزار و 186 گیگاوات ساعت برق در نیروگاه های خوزستان تولید شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، فرامرز شادفر بیان کرد: ظرفیت […]

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ­ای خوزستان با بیان اینکه پیک مصرف برق در تیرماه 3.6 درصد رشد داشته است، گفت: در چهار ماهه نخست سال 16 هزار و 186 گیگاوات ساعت برق در نیروگاه های خوزستان تولید شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، فرامرز شادفر بیان کرد: ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر با 13 هزار و 196 مگاوات ساعت است که ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر با هشت هزار و 169   مگاوات و در بخش حرارتی 5 هزار و 27 مگاوات است، در بخش DG نیز 65 مگاوات ظرفیت وجود دارد.

وی تصریح کرد: از 16 هزار و 186 گیگاوات ساعت برق تولیدی 41.2 درصد را نیروگاه های برق آبی  و 58.1 درصد را نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی تولید کرده اند و سهم نیروگاه های تولید پراکنده 0.7 درصد بوده است.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ­ای خوزستان افزود: از 9 هزار و 397 گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی ۴2 درصد توسط بخش دولتی ( نیروگاه رامین و ماهشهر) و ۵8 درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) تولید شده است.

شادفر اضافه کرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود 76 گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه  تحویل داده اند.

وی با بیان اینکه پیک تیر ماه سال جاری 8 هزار و 378 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود 3.6 درصد افزایش داشته؛ گفت: انرژی مصرفی در چهار ماهه اول سال 99 برابر 14 هزار و 668 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود  2.32 درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل  است.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ­ای خوزستان تاکید کرد: برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت مصرف برق  و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت (13 تا 17 و 21 تا 23) به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری لازم و ضروری می باشد.