تولید بیش از پنج میلیون مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در سال ۱۳۹۹

محمدعقیل عامری سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت:انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در سال ۱۳۹۹ از مرز پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و بیست و پنج مگاوات ساعت گذشت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،به همت کارکنان پرتلاش این نیروگاه در راستای تعمیرات […]

محمدعقیل عامری سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت:انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در سال ۱۳۹۹ از مرز پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و بیست و پنج مگاوات ساعت گذشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،به همت کارکنان پرتلاش این نیروگاه در راستای تعمیرات صورت گرفته در واحدهای بخار این نیروگاه میزان تولید انرژی برق از مرز ۵۴۸۴۰۲۵ مگاوات ساعت گذشته و همچنین نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و بالطبع تصحیح ولتاژمنطقه مشارکت داشته است.
سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با اعلام این خبر افزود : از این میزان تولید حدود ۵۳۴۲۹۳۰ مگاوات سهم واحدهای بخار و بیش از ۱۴۱۰۹۵ مگاوات سهم واحد های گازی نیروگاه بوده است .

عامری افزود : نیروگاه بندرعباس با ۴ واحد بخاری و ۲ واحدگازی با ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان امسال نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان داشته است.