تولید بیش از سیصد مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در فروردین ماه ۱۴۰۰

تولید بیش از سیصد و شصت وشش هزار نهصد و شصت و نه مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدعقیل عامری سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از مرز سیصد و شصت و شش هزار و […]

تولید بیش از سیصد و شصت وشش هزار نهصد و شصت و نه مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در فروردین ماه ۱۴۰۰

محمدعقیل عامری سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت:
انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از مرز سیصد و شصت و شش هزار و نهصد و شصت و نه مگاوات ساعت گذشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، به همت کارکنان پرتلاش این نیروگاه در راستای تعمیرات صورت گرفته در واحدهای بخار این نیروگاه میزان تولید انرژی برق از مرز ۳۶۶۹۶۹ مگاوات ساعت گذشته و همچنین نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و بالطبع تصحیح ولتاژمنطقه مشارکت داشته است.
سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با اعلام این خبر افزود : از این میزان تولید حدود ۳۵۷۲۷۰ مگاوات سهم واحدهای بخار و بیش از ۹۶۹۹ مگاوات سهم واحد های گازی نیروگاه بوده است .

عامری افزود : نیروگاه بندرعباس با ۴ واحد بخاری و ۲ واحدگازی با ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان امسال نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان داشته است.