تولید بیش از دو میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه یزد

مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تا پایان مهرماه سال جاری به میزان دو میلیون و ۳۶ هزار و ۵۴۶ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری تحویل داده‌اند. “سید محمد حسن جمال‌الدینی”، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اعلام این خبر گفت: واحدهای گازی و بخش بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه یزد تا […]

مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تا پایان مهرماه سال جاری به میزان دو میلیون و ۳۶ هزار و ۵۴۶ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری تحویل داده‌اند.

“سید محمد حسن جمال‌الدینی”، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اعلام این خبر گفت: واحدهای گازی و بخش بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه یزد تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان دو میلیون و ۳۶ هزار و ۵۴۶ مگاوات ساعت انرژی برق تولید کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: تا پایان مهرماه سال جاری بیش از ۶۲ درصد از پیش‌بینی تولید سال‌جاری محقق شده که با انجام تعمیرات و بازدیدهای به موقع، مولدها آماده تولید برق پایدار در پیک بار زمستان خواهند شد.