تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از مرز 836 مگاوات گذشت

به گزارش روابط عمومی، از این میزان تولید انرژی حدود 66 درصد(معادل 523 مگاوات) توسط واحدهای بخار و 34 درصد(معادل 283 مگاوات) توسط واحدهای گاز نیروگاه تولید شده است. براساس ارزیابی صورت گرفته در طی این مدت 98 درصد برق تولید شده توسط نیروگاه به صورت خالص تحویل شبکه شده و حدود 20 درصد تولید […]

به گزارش روابط عمومی، از این میزان تولید انرژی حدود 66 درصد(معادل 523 مگاوات) توسط واحدهای بخار و 34 درصد(معادل 283 مگاوات) توسط واحدهای گاز نیروگاه تولید شده است.
براساس ارزیابی صورت گرفته در طی این مدت 98 درصد برق تولید شده توسط نیروگاه به صورت خالص تحویل شبکه شده و حدود 20 درصد تولید تعهدی نیروگاه برای امسال محقق شده است.
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد دارای 6 واحد گازی و دو واحد بخار با قدرت نامی یک هزار مگاوات در 30 کیلومتری شهر یزد احداث شده است.