تولید خالص ۷.۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه حرارتی شازند

تولید خالص نیروگاه حرارتی شازند در سال گذشته به حدود ۷.۵ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این نیروگاه در سال گذشته حدود ۳۴۰ میلیون کیلووات ساعت تولید خالص بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در اختیار شبکه سراسری برق کشور گذاشته و همین امر منجر به افزایش ۴.۷ درصدی تولید خالص این نیروگاه شده […]

تولید خالص نیروگاه حرارتی شازند در سال گذشته به حدود ۷.۵ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

این نیروگاه در سال گذشته حدود ۳۴۰ میلیون کیلووات ساعت تولید خالص بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در اختیار شبکه سراسری برق کشور گذاشته و همین امر منجر به افزایش ۴.۷ درصدی تولید خالص این نیروگاه شده است.

در اسفندماه سال گذشته نیز ۴۸۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی به صورت خالص توسط واحدهای این نیروگاه در اختیار شبکه سراسری قرار گرفته است.

نیروگاه حرارتی شازند با چهار واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۳۲۵ مگاوات، در مجموع با ظرفیت یک هزار و ۳۰۰ مگاوات نقش موثری در پایداری شبکه برق کشور دارد. ​