توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در استان قم

یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در اراضی سلفچگان استان قم توقیف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، در راستای حفظ و صیانت از منابع آب استان و اعمال قانون توزیع عادلانه آب و در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۵  یک دستگاه  حفاری غیر مجاز تراکتوری در […]

یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در اراضی سلفچگان استان قم توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، در راستای حفظ و صیانت از منابع آب استان و اعمال قانون توزیع عادلانه آب و در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۵  یک دستگاه  حفاری غیر مجاز تراکتوری در مجتمع اورانوس جنب اتوبان قم – اراک در اراضی سلفچگان که اقدام به حفاری غیر مجاز یک حلقه چاه نموده بود با تلاش و کوشش نیروهای گشت و بازرسی ، دفتر حفاظت آب منطقه ای قم  و هماهنگی  نیروی انتظامی توقیف و به همراه ادوات حفاری به پارکینگ شرکت انتقال یافت و اقدام لازم درخصوص پر و مسلوب المنفعه کردن چاه صورت گرفت.