توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز در کبودراهنگ

یک دستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در کبودراهنگ شناسایی و توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان،: در شب گذشته( بامداد 13 آذر ماه) نیروهای گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان کبودراهنگ با اخذ دستور قضایی و با همکاری ماموران کلانتری شهرستان کبودراهنگ ،نسبت به شناسایی و توقیف یک دستگاه تراکتور حفاری غیر مجاز اقدام کردند.
دستگاه حفاری (تراکتور) توقیف شده از نوع ضربه ای بوده که با اخذ حکم قضایی دستگاه حفاری و ادوات مربوطه توقیف و روانه پارکینگ شد.

شایان ذکر است این دستگاه حفاری در اراضی روستای اقکند شهرستان کبودراهنگ در حفاری بوده است.