توصیه های کاربردی در مورد ماشین لباسشویی

توصیه های کاربردی در موردماشین لباسشویی: استفاده کامل از ظرفیت دستگاه استفاده از آب گرم لوله کشی شده درماشین لباسشویی در صورت امکان خشک کردن لباسها در هوای آزاد انتخاب برنامه شستشوی اقتصادی لباس خرید دستگاه با علامت استاندارد و برچسب انرژی بالا    

توصیه های کاربردی در موردماشین لباسشویی:

استفاده کامل از ظرفیت دستگاه

استفاده از آب گرم لوله کشی شده درماشین لباسشویی

در صورت امکان خشک کردن لباسها در هوای آزاد

انتخاب برنامه شستشوی اقتصادی لباس

خرید دستگاه با علامت استاندارد و برچسب انرژی بالا