توصیه های برقی

به این توصیه ها عمل کنید: از وسایل خانگی پر مصرف ( اتو ؛ جاروبرقی؛ ماشین لباسشویی) در ساعات پیک مصرف برق استفاده نکنید. حتی الامکان از استفاده همزمان چندین وسیله پرمصرف پرهیز کنید. بهترین زمان استفاده از وسایل خانگی ؛ صبح و پیش از ظهر است. همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید. […]

به این توصیه ها عمل کنید:
از وسایل خانگی پر مصرف ( اتو ؛ جاروبرقی؛ ماشین لباسشویی) در ساعات پیک مصرف برق استفاده نکنید.
حتی الامکان از استفاده همزمان چندین وسیله پرمصرف پرهیز کنید.
بهترین زمان استفاده از وسایل خانگی ؛ صبح و پیش از ظهر است.
همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید.
وسایل خانگی را بطور منظم سرویس کنید و همواره در بهترین وضعیت و تمیز ترین حالت از آنها نگهداری کنید.