توسعه گردشگری در سد مخزنی سقزچی از اولویتهای شرکت آب منطقه ای اردبیل است.

مهندس عباس جنگی مرنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه دکتر تورج مهدی زاده مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت و مهندس علی اکبری سولا مدیر اداره منابع آب شهرستان نمین از سد مخزنی سقزچی و شناسایی ظرفیتهای توسعه گردشگری این سد بازدید کرد. مهندس […]

مهندس عباس جنگی مرنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه دکتر تورج مهدی زاده مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت و مهندس علی اکبری سولا مدیر اداره منابع آب شهرستان نمین از سد مخزنی سقزچی و شناسایی ظرفیتهای توسعه گردشگری این سد بازدید کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با تاکید بر اینکه سد مخزنی سقزچی در بخش ویلکیج شهرستان نمین یکی از معدود سدهای در حال سرریز شمالغرب کشور است گفت: جاذبه های ویژه منطقه ویلکیج در شهرستان و موقعیت استثنایی سد مخزنی سقزچی و ظرفیت های گردشگری این سد باعث شده، توسعه گردشگری در آن، از اولویتهای اصلی شرکت آب منطقه ای اردبیل باشد.

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به اینکه این سد یکی از نزدیکترین سدها به مرکز استان است اظهار داشت: جاذبه های گردشگری سد سقزچی موجب توسعه منطقه خواهد بود.

در این بازدید دکتر تورج مهدی زاده مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و مهندس علی اکبری سولا مدیر اداره منابع آب شهرستان نمین گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه گردشگری سد مخزنی سقزچی ارائه نمودند و از شرایط منحصر به فرد آب و هوایی منطقه و گونه های پوشش گیاهی و جنگلی منطقه نیز بازدید شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.