توسعه و بازسازی شبکه آب روستایی شهرستان سقز

مدیر امور آبفا سقز گفت: در راستای تأمین آب شرب بهداشتی پایدار عملیات توسعه شبکه آب به طول 430 متر و بازسازی شبکه آب به طول 1960 متر در روستای آلتون سفلی انجام شد؛ ضمن آنکه تأمین آب پایدار روستای بزرگ کهریزه سقز که دچار مشکل کمبود بود، از آب شرب شهر سقز تأمین گردید. […]

مدیر امور آبفا سقز گفت: در راستای تأمین آب شرب بهداشتی پایدار عملیات توسعه شبکه آب به طول 430 متر و بازسازی شبکه آب به طول 1960 متر در روستای آلتون سفلی انجام شد؛ ضمن آنکه تأمین آب پایدار روستای بزرگ کهریزه سقز که دچار مشکل کمبود بود، از آب شرب شهر سقز تأمین گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، عباس ولایتی اظهار کرد:  در راستای تأمین آب شرب پایدار و بهداشتی این امور با همکاری اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای آلتون سفلی بدون هیچ گونه سرفصل اعتباری اقدام به بازسازی و توسعه شبکه آب شرب روستای آلتون سفلی نموده و روستای مذکور تحت پوشش این امور قرارگرفته است.

وی افزود: در این روستا بازسازی شبکه به طول 1960 متر و توسعه شبکه به طول 430 متر انجام شد، ضمن آنکه 75 مورد ست کامل انشعاب نصب گردید.

مدیر امور آبفا سقز در ادامه خاطرنشان کرد: روستای کهریزه نزدیک به شهر سقز نیز در شهریور ماه امسال با مشکل بی آبی مواجه شد که با پیگیری و چاره اندیشی کارشناسان این امور وکار گروهی، دسته جمعی و تلاش شبانه روزی پرسنل این امور و همکاری شورا و دهیاری، تأمین آب روستای مذکور از آب شرب شهر سقز با حدود 700 اشتراک به نتیجه رسید و اکنون مشکل بی آبی به طور کامل رفع و پایدار گردیده است.

ولایتی تصریح کرد: در این پروژه خط انتقال شبکه آب شرب به طول 400 متر انجام شد که با این کار  15 لیتر بر ثانیه آب شرب این روستا افزایش یافت.