توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی کرمان

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان از توسعه، اصلاح و بازسازی بیش از ۷۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری و روستایی شهرستان کرمان در سال ۹۹ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، حمید صمدانی در این باره گفت: در سال گذشته در ۲۰  روستا و تمامی شهرهای شهرستان کرمان […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان از توسعه، اصلاح و بازسازی بیش از ۷۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری و روستایی شهرستان کرمان در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، حمید صمدانی در این باره گفت: در سال گذشته در ۲۰  روستا و تمامی شهرهای شهرستان کرمان عملیات توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی آب شرب انجام شد.

وی بیان کرد: در این مدت بیش از ۱۱ هزار و ۳۶۴ متر بازسازی و یکهزار و ۲۳۰ متر توسعه شبکه های توزیع و خطوط انتقال آبرسانی روستایی انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان افزود: همچنین ۴۴ هزار و ۵۱۷ متر توسعه شبکه و ۱۴ هزار و ۱۲۳ متر بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آبرسانی آب شرب در بخش شهری شهرستان کرمان صورت گرفت.

صمدانی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، به منظور بهینه سازی مصرف آب بین مشترکین، طبق یک برنامه زمان بندی شده در سال گذشته تعداد ۴۵۳۷ فقره کنتور خراب در سطح شهرستان کرمان تعویض شد که این اقدام تأثیر محسوسی در کاهش مصرف و هدررفت آب دارد.