توسعه نیروگاه های تجدید پذیر یک ضرورت است

توسعه نیروگاه های تجدید پذیر یک ضرورت است

به گدارش برقاب،با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی الکتریکی مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ناترازی در تولید و مصرف برق در فصول گرم سال، کمبود منابع آبی و انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر یک ضرورت است.

رجبعلی طالبیان معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اهمیت صنعت برق به عنوان زیرساخت زیر ساخت ها گفت: بی تردید توسعه شبکه های برق یکی از مهمترین مولفه های رشد اقتصادی پایدار است و این مهم در زمانه حاضر بدون توجه به منابع تجدید پذیر مقدور نیست.

وی افزود:  روند فزاینده مصرف انرژی الکتریکی مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ناترازی در تولید و مصرف برق در فصول گرم سال، کمبود منابع آبی و انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر  را تبدیل به یک ضرورت کرده است.

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بر اثرات مثبت ایجاد و توسعه نیروگاه های خورشیدی بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال، ارزش افزوده و .. تأکید و تصریح کرد:  مدل های سرمایه گذاری متنوعی برای ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران وجود دارد که علاقه مندان می توانند با مراجعه به معاونت برنامه ریزی این شرکت در جریان جزییات آنها قرار گیرند.