توسعه شبکه برق رسانی باغات حاجی آباد

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: با وارد مدار شدن پست فوق توزیع دوراهی دهستان حاجی آباد، شبکه توزیع برق باغات به سه خط فشارمتوسط 20 کیلوولت افزایش می یابد. مهندس حمید ساعدپناه افزود: در حال حاضر برق منطقه باغات حاجی آباد از طریق یک خط 20 کیلوولت فشار متوسط به طول […]

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: با وارد مدار شدن پست فوق توزیع دوراهی دهستان حاجی آباد، شبکه توزیع برق باغات به سه خط فشارمتوسط 20 کیلوولت افزایش می یابد.
مهندس حمید ساعدپناه افزود: در حال حاضر برق منطقه باغات حاجی آباد از طریق یک خط 20 کیلوولت فشار متوسط به طول 80 کیلومتر تغذیه می شود که با مجموع خطوط فرعی به 150 کیلومتر می رسد. طول زیاد شبکه برق رسانی در این منطقه باعث شده، شبکه برق دچار ناپایداری شود که در برخی ساعات شاهد نوسان برق در منطقه باغات هستیم.
وی اضافه کرد: برای بهبود ولتاژ در منطقه باغات و دهستان، سال گذشته دو سری اتوبوستر در دو نقطه نصب شد که ولتاژ شبکه را بهبود بخشید. ساعدپناه اظهارداشت: بنا بر اعلام شرکت برق منطقه ای استان پست فوق توزیع دو راهی دهستان مرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد که با وارد مدار شدن این پست، سه خط 20 کیلوولت از پست خارج می شود که علاوه بر کاهش تلفات شبکه، نوسان برق این منطقه به طور کامل رفع می شود.
مهندس ساعدپناه تصریح کرد: هفته گذشته نیز یک بانک خازنی با ظرفیت 3.6 مگاوار برای بهبود پروفیل ولتاژ نصب شد که پایداری شبکه را بهبود بخشید.