توسعه شبکه آب شهر نرجه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و به نقل از بهروز طاهرخانی مدیر امور آبفا تاکستان از توسعه شبکه توزیع در محدوده الحاقی این شهر خبر داد. طاهرخانی افزود؛ پس از تشکیل جلسه ای با حضور مهندس لامعی معاون مشترکین و درآمد در شهرداری نرجه و تعیین تکلیف هزینه های توسعه […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و به نقل از بهروز طاهرخانی مدیر امور آبفا تاکستان از توسعه شبکه توزیع در محدوده الحاقی این شهر خبر داد.

طاهرخانی افزود؛ پس از تشکیل جلسه ای با حضور مهندس لامعی معاون مشترکین و درآمد در شهرداری نرجه و تعیین تکلیف هزینه های توسعه تاسیسات مطابق با ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، برنامه ریزی ها برای توسعه شبکه در این شهر انجام و در هفته جاری عملیات اجرایی آغاز گردید.

طاهرخانی در پایان یادآور شد؛ آبرسانی به این شهر با ۲ حلقه چاه و یک باب مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ انجام می گیرد.