معاون برنامه ریزی و مهندسی توزیع برق استان سمنان؛

توسعه دولت الکترونیک از اولویت های شرکت است

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اعلام اینکه 97 درصد از فعالیت های مرتبط با مشتریان قابلیت انجام الکترونیکی را دارد افزود: در این راستا شرکت موفق به اخذ لوح تقدیر در شاخص "توسعه دولت الکترونیک" در ارزیابی جشنواره شهید رجایی در سال 1401 شده است.

توسعه دولت الکترونیک از اولویت های شرکت است

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق سمنان؛  رضا علی اصغری گفت: افزایش پهنای باند، تقویت زیرساخت های ارتباطی، ارتقاء بستر مرکز داده شرکت امن سازی شبکه و سرویس های مرتبط جهت ارتقای امنیت سایبری، خود به خودسازی تنظیمات تجهیزات زیرساخت با استفاده از نرم افزارهای تولید شده در معاونت و افزایش پهنای باند ارتباط با شهرستان ها از مهمترین اقدامات دفتر فناوری اطلاعات در سال گذشته بوده است.

وی گفت: کنترل و نظارت بر بیش از سه هزار فقره ردیف کنترل پروژه به ارزشی بالغ بر چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، نظارت بر اجرای احداث ۱۶۰ کیلومتر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف هوایی و زمینی، بهینه سازی افزون بر ۳۷۷ هزار متر شبکه، احداث ۲۷۸ دستگاه پست هوایی و زمینی و احداث ۱۹ هزار متر شبکه روشنایی معابر عمومی از شاخص ترین اقدامات دفتر کنترل پروژه بوده است.

علی اصغری در ادامه به پروژه های اجرا شده در حوزه GIS مربوط به سال ۱۴۰۲ اشاره نمود و گفت: نظارت بر بیش از سه هزار و ۵۰۰ پروژه ترسیمی امورهای اجرائی، انجام مطالعات و تحلیل شبکه با نرم افزار مربوطه برای مشترکین با درخواست افزایش دیماند مصرفی یا متقاضیان جدید نیروگاه های خورشیدی و بروزرسانی نقشه ها و سامانه های مرتبط از مهمترین این پروژه ها بوده است.

وی همچنین بیان داشت: تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت، برآورد مبادله تفاهم نامه طرح های پروژه های احداث تاسیسات نهضت ملی مسکن، تهیه – تنظیم و ارسال گزارشات توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه های برق روستایی و برق رسانی به عشایر، نظارت بر عملکرد جاری و سرمایه ای امورها و کنترل عملکرد مالی براساس بودجه ابلاغی وکسب رتبه برتر در حوزه ارائه آمار در بین دستگاههای اجرایی استان سمنان از اهم اقدامات صورت گرفته سال گذشته در دفتر برنامه ریزی و بودجه بوده است.

معاون مهندسی با اعلام اینکه در سال گذشته ۳۱ مورد نظارت بر ساختمان های در دست احداث در شرکت صورت پذیرفته اضافه کرد: تشکیل ۲۰ جلسه کارگروه کنترل کیفیت تجهیزات، بررسی و نظارت عالیه مستمر بر تمامی طرح های امورهای اجرایی، دریافت لوح تقدیر در ایجاد و استقرار پایگاه مدیریت دانش در حوزه مهندسی، عضویت در کمیته دوم سیرد حوزه کیفیت توان، اخذ لوح تقدیر کمیته های طراحی شبکه توزیع برق از مهمترین دستاوردهای دفتر مهندسی در سال گذشته بوده است.

وی در راستای تشریح انجام فعالیت های تحقیقاتی افزود: تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری در چارچوب سیاست های کلان، جذب و استخدام سربازان نخبه، پیگیری بکارگیری شرکت های دانش بنیان در روند پروژه های مربوطه و مشارکت در کنفرانس های برگزار شده و ارائه مقاله های مرتبط از جمله اقدامات انجام شده واحد تحقیقات شرکت در سال ۱۴۰۲ بوده است.