توزیع برق استان سیستان و بلوچستان سازمان برتر در امر مردمی سازی

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان سازمان برتر در امر مردمی سازی حکمرانی شد.

به گزارش پایگا خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، طی ارزیابی ستاد حکمرانی مردمی سازی استانداری سیستان و بلوچستان، شرکت توزیع نیروی برق این استان به عنوان سازمان برتر در امر مردمی سازی حکمرانی شد.

 تشکیل شورای مردمی، اداره و ارسال لیست شورا، احصای پیوست های مردمی سازی، سنجش میزان دغدغه، روحیه جهادی و مردمی و میزان تعامل و همکاری با ستاد مردمی از جمله شاخص های مورد بررسی در این ارزیابی بود.

طی این ارزیابی آقای مجید رضوانی دستیار مردمی سازی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به عنوان دستیار برتر معرفی شد.