توزیع برق استان زنجان جزو سه شرکت برتر صنعت برق کشور

طی بررسی عملکرد شرکت های توزیع در ۲۰ شاخص کلیدی، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با عملکرد مناسب خود در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب مقام سوم در بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سراسر کشور شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،با توجه به افزایش حساسیت مشترکین به […]

طی بررسی عملکرد شرکت های توزیع در ۲۰ شاخص کلیدی، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با عملکرد مناسب خود در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب مقام سوم در بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سراسر کشور شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،با توجه به افزایش حساسیت مشترکین به کیفیت و پایداری برق تحویلی و محدودیت منابع انرژی، مالی و انسانی، ضروری است در جهت ارتقای سطح هوشمندی و بهره گیری از ابزارهای مکانیزه در مدیریت و راهبری شرکت های توزیع نیروی برق، اقدامات اساسی صورت گیرد.
در این راستا، شاخص های کلیدی عملکرد در بازه های زمانی کوتاه مدت، آسیب شناسی انحراف نامساعد از برنامه های ابلاغی و قرار دادن دانش ایجاد شده در این زمینه در اختیار مدیران ارشد در ستاد و صف شرکت های توزیع برق، ضامنی برای حرکت پیوسته و شتابان این بخش از صنعت برق در ریل توسعه و پیشرفت خواهد بود.
در این بررسی ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور از منظر ۲۰ شاخص منتخب در حوزه های برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مهندسی و راهبری شبکه، هوشمندسازی و امور مشتریان توصیف و ارزیابی شده اند.
گفتنی است شاخص های  مهم مورد ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  شامل هزینه پایین واحد بهره برداری به ازای کاهش هر کیلووات ساعت انرژیENS، شاخص وصول بالا، انحراف پایین انرژی مصرف شده روشنایی از انرژی برآوردی، هزینه پایین برای احداث پست هوایی و درصد بالای کنتورهای دیجیتال منصوبه می باشد.
توزیع برق زنجان با کسب نمره نهایی ۷.۴۲ موفق به کسب رتبه سوم در بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور قرار گرفت.