تودیع و معارفه مدیران ستادی آبفا سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان؛ علیرضا قاسمی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه آقایان عزیزا… میر بعنوان مشاور مدیر عامل در امور بهره برداری سطح استان، محمدرضا میربلوچ زهی بعنوان سرپرست دفتر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب، علی اصغر صمیمی پناه […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان؛ علیرضا قاسمی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه آقایان عزیزا… میر بعنوان مشاور مدیر عامل در امور بهره برداری سطح استان، محمدرضا میربلوچ زهی بعنوان سرپرست دفتر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب، علی اصغر صمیمی پناه بعنوان سرپرست دفتر حقوقی و قراردادها، حسینعلی خواجه بعنوان سرپرست اداره تحصیل و تملک اراضی، محمود نوابی ریگی بعنوان سرپرست نماینده مجری در امور تحصیل تملک اراضی و حقوقی جنوب استان منصوب نمود.
گفتنی است این مراسم با حضور معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان در محل سالن کنفرانس ستاد مرکزی برگزار گردید.