توجیه ذینفعان در طرح های عمرانی موجب افزایش بهره وری است.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور مدیرعامل واعضای هیئت مدیره  شرکت و مدیر کل روابط عمومی استانداری گلستان از همکاران روابط عمومی ستاد و رابطین روابط عمومی شهرستان ها تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر عامل شرکت در این جلسه اظهار کرد: یکی از موارد […]

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور مدیرعامل واعضای هیئت مدیره  شرکت و مدیر کل روابط عمومی استانداری گلستان از همکاران روابط عمومی ستاد و رابطین روابط عمومی شهرستان ها تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر عامل شرکت در این جلسه اظهار کرد: یکی از موارد مهم در بخش روابط عمومی انعکاس اقدامات شرکت به مردم اعم از ذینفعان و ذیمدخلان است. به نحوی باید مسائل شرکت و ماموریت ها و اقداماتی که بر عهده ماست را منعکس کنیم که هر دو از آن استفاده کنند.
سید محسن حسینی افزود: یکی دیگر از وظایف روابط عمومی آموزش عمومی و همگانی ، به ویژه در حوزه فعالیت های شرکت آب منطقه ای مانند حریم و بستر رودخانه ها و یا نحوه رویارویی مردم با خشکسالی و یا ترسالی و سیل و .. است و اگر مردم این ها را ندانند ضعف روابط عمومی است.
حسینی بیان کرد: در بخش طرح های توسعه ای که شرکت آب منطقه ای اقدام به ساخت پروژه های عمرانی در استان می کند نیز باید ذینفعان نسبت به این طرح ها توجیه باشند تا بتوان بهره وری لازم را از آن داشت.
وی افزود: استفاده از نظرات و تجریبات مردم به ویژه مردمی که در منطقه ساخت طرح های عمرانی سکونت دارند نیز بسیار موضوع مهم و موثری است.
مدیر کل روابط عمومی استانداری گلستان در این مراسم اظهار کرد: بعد از انقلاب دیتا و انقلاب سیستم های یکپارچه ما هنوز روی ساختار روابط عمومی های کشور مشکل داریم و روابط عمومی ها با توجه به انقلاب سیستم های یکپارچه نباید از جریان اطلاع رسانی عقب بماند .
علی یازرلو با بیان اینکه باید ارتباطات به روابط عمومی اضافه شود، گفت: بسترهای اطلاعاتی نشان می دهد کارآمدی روابط عمومی ها هر روز افزایش پیدا می کند و شبکه های اطلاع رسانی در بدنه روابط عمومی ها جا افتاده است.
وی افزود: تمام پروژه های عمرانی با بی پولی بحرانی می شود ولی حتمن حوزه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بدون ارتباطات با بحران مواجه می شوند.
در انتها از پرسنل دفتر روابط عمومی شرکت و رابطین روابط عمومی ادارات منابع آب شهرستان ها تقدیر به عمل آمد.