تهیه سند ثبتی برای ۵۰۰ کیلومتر حریم رودخانه های البرز در دست اقدام است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به سندار شدن ۳۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه شاهرود طالقان و سرشاخه های آن اعلام کرد: تهیه سند ثبتی برای ۵۰۰ کیلومتر دیگر از این رودخانه ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

تهیه سند ثبتی برای ۵۰۰ کیلومتر حریم رودخانه های البرز در دست اقدام است

به گزارش برقاب، ،داود نجفیان در نشست شورای صیانت از حقوق بیت المال استان البرز که با حضور مسوولان قضایی استان برگزار شد، افزود: صدور سند مالکیت حریم و بستر این رودخانه ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران از دست درازی سودجویان به این اراضی جلوگیری می کند.

وی گفت: تاکنون سند ثبتی رودخانه شاهرود شهرستان طالقان و سرشاخه های آن ، تنه اصلی رودخانه کرج و رودخانه شور البرز اخذ شده است.

نجفیان تاکید کرد: مابقی رودخانه ها و مسیل های استان البرز شامل کردان، سرشاخه های خور، فشند،‌ کوشک زر و سرشاخه های رودخانه کرج در سال جاری سند دار می شوند.

وی افزود: صدور اسناد ثبتی اراضی حریم و بستر رودخانه ها اجازه تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اراضی را نخواهد داد.

نجفیان در خصوص تکلیف برخی ساکنان حریم رودخانه های البرز که دارای سند ثبتی معتبر مربوط به قبل از سال ۱۳۴۷ هستند،گفت : از نظر وزارت نیرو این افراد ذی حق هستند که البته سند ها باید دارای مساحت مناسب باشد.

وی تاکید کرد: تعداد این اسناد مالکیت در حریم رودخانه های البرز اندک است و شرکت آب منطقه ای استان اجازه تعدی غیرقانونی به حریم رودخانه ها را نخواهد داد.

۲ رودخانه کرج و شاهرود طالقان تامین کننده آب شرب استان های تهران ، البرز و قزوین هستند.