تنها ۶۰۰ کیلومتر تا پایان اجرای شبکه فاضلاب مشهد باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد در خصوص میزان اجرای شبکه فاضلاب مشهد گفت: تاکنون ۸۰ درصد شبکه فاضلاب این شهر پیشرفت داشته و به همین نسبت ظرفیت جمع آوری فاضلاب مشترکین وجود دارد اما آنچه هست اینکه همه مشترکین اقدام به اتصال نکرده اند. به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان در […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد در خصوص میزان اجرای شبکه فاضلاب مشهد گفت: تاکنون ۸۰ درصد شبکه فاضلاب این شهر پیشرفت داشته و به همین نسبت ظرفیت جمع آوری فاضلاب مشترکین وجود دارد اما آنچه هست اینکه همه مشترکین اقدام به اتصال نکرده اند. به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان در ادامه افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در مشهد اجرا شده که ۶۰۰ کیلومتر دیگر با توجه به وضعیت موجود مورد نیاز است تا میزان پوشش شبکه فاضلاب به ۱۰۰ درصد برسد. وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه اظهار کرد: این به آن معنا نیست که همه مشترکین به شبکه وصل شده اند بلکه امکان اتصال برای ۸۰ درصد از مشترکین فراهم شده اما چیزی در حدود ۳۰ درصد که بیشتر مشترکین قدیمی هستند به شبکه جمع آوری فاضلاب متصل نشده اند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد در پاسخ به این پرسش که شرایط مشهد در حوزه تصفیه خانه های فاضلاب و نیازی که به ایجاد تصفیه خانه دارد چگونه است، گفت: در حال حاضر ما پنج تصفیه خانه داریم که ظرفیت ۲۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز تصفیه فاضلاب را دارند و از این میزان به دلیل عملیات عمرانی که در پرکند آباد ۲ وجود دارد ۳۵ هزار مترمکعب ظرفیت این تصفیه خانه از مدار خارج است. اما با توجه به حجم ۲۵۰ هزار مترمکعب فاضلابی که در شبانه روز در مشهد جمع آوری می شود تقریباً میزان فاضلاب یا گنجایش تصفیه خانه های موجود برابر است. مهندس حسین اسماعیلیان با اشاره به پیش بینی ساخت سه تصفیه خانه فاضلاب جدید در شهر مشهد خاطرنشان کرد: در صورت اتصال همه مشترکین به شبکه جمع آوری فاضلاب، میزان جمع آوری فاضلاب به ۵۴۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت که بر همین اساس، راه اندازی سه تصفیه خانه دیگر در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در کنار این ظرفیت ۳۷ هزار مترمکعبی تصفیه خانه هایی که شهرداری مشهد در دست احداث دارد نیز به کمک ما خواهد آمد که به نظر می رسد نیاز مشهد به وجود تصفیه خانه فاضلاب در وضعیت موجود برآورده شود؛ اما برای افق ۱۴۲۰ که شبکه جمع آوری فاضلاب باید به ۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر برسد، بایستی ظرفیت تصفیه خانه های مشهد به ۸۱۴ هزار مترمکعب در شبانه روز ارتقا یابد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد اظهار کرد: ارتقای تصفیه خانه پرکندآباد ۲ که از ۶۰ هزار مترمکعب به ۲۰۰ هزار مترمکعب افزایش خواهد داشت، ایجاد تصفیه خانه شماره ۲ خین عرب با ظرفیت ۱۲۵ هزار مترمکعب و ایجاد تصفیه خانه طبرسی شمالی با ظرفیت ۶۸ هزار مترمکعب از جمله پروژه هایی است که در آینده به تعداد تصفیه خانه های شهر مشهد اضافه خواهد شد. اسماعیلیان میزان بودجه مورد نیاز برای سه تصفیه خانه مذکور را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این حجم از سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و فاینانس خارجی تامین خواهد شد که بر اساس برنامه ریزی، بخش خصوصی با استفاده از فروش پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در مدت قرارداد می تواند درآمدزایی داشته باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد همچنین در مورد اقداماتی که برای برطرف شدن مشکلات آب روستاهای این شهرستان انجام شده است، گفت: از سال گذشته که موضوع ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی اتفاق افتاد، اقدام های خوب و قابل توجهی در خصوص برطرف کردن مشکلات آب روستاهای شهرستان مشهد صورت گرفته است در همین راستا ۱۹ حلقه چاه از ۲۲ حلقه چاه برای شرب روستاییانی که مشکل داشتند حفر شده است که تا تابستان امیدواریم بقیه چاه ها نیز حفر شود. وی مشکل اساسی تأمین آب برای روستاییان را خشکسالی بیان کرد و افزود: بیشتر منابع آبی که ما برای روستاییان در اختیار داریم منابع غیر پایداری هستند که وابستگی شدیدی به میزان بارش ها دارند و متأسفانه با توجه به کاهش شدید بارندگی در طول سال آبی که در آن قرار داریم، منابع آبی تغذیه خوبی نداشته اند و امید ما به بارندگی هاست که شاید اتفاق بیفتد. با این تفاسیر به دلیل محدودیت هایی که در بحث تأمین آب روستاییان وجود دارد همیشه باید کار کنیم تا شرایط تعدیل شود.