سخنگو صنعت برق؛

تنها 25 درصد از مشترکان بیش از الگو مصرف می کنند

سخنگوی صنعت برق گفت: تصویب تعرفه پلکانی در قانون بودجه 1400 و 1401 موجب کاهش مصرف مشترکانی که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده برق مصرف می کنند شد و خوشبختانه نظام تعرفه گذاری برکاهش مصرف این مشترکان و حتی موجب رسیدن میزان مصرف تعدادی از آنها به زیر هم الگو شد.

به گزارش روابط عمومی، “مصطفی رجبی مشهدی” سخنگوی صنعت برق در گفتگو با رادیو سلامت گفت: کاهش دما و استمرار برودت هوا در کشور موجب افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری شده است و برای تحویل گاز بیشتر به نیروگاهها برای تولید برق، ضرورت دارد مردم عزیز کشورمان کماکان در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. وی افزود برای جلوگیری از افت سوخت مایع نیروگاهی و تامین سوخت تمام نیروگاهها برنامه‌ریزی هایی دقیقی انجام شده که در آن مجبور به تعدیل روشنایی بزرگراهها و مدیریت مصرف بخش های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی شدیم و علاوه بر آن نیازمند همکاری هموطنان عزیز با صرفه جویی در مصرف گاز و برق هستیم که موجب کمک به صنعت برق برای تامین برق پایدار خواهند شد.
مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران در خصوص نحوه صرفه جویی مردم گفت : تنظیم دمای محیط کار و یا منزل بر روی 18تا21 درجه سانتی گراد خیلی تاثیرگذار خواهد بود و اگر وسایل برقی اضافی نظیر روشنایی مازاد را کمتر استفاده کنند، بسیار کمک کننده خواهد بود.
رجبی مشهدی در خصوص میزان مصرف برق بخش خانگی در کشور گفت : با اشاره به الگوهای مصرفی تعریف شده خوشبختانه در کشور ما حدود 75 درصد مشترکان زیر الگوی مصرف هستند و مصرفشان کمتر از معیارها و الگوهای تعریف شده است. در واقع تنها 25 درصد از مشترکان بیش از الگو مصرف می کنند و از این تعداد حدود 2 تا 3 درصد مشترکان به دلیل مصرف نادرست انرژی، مصرف برقشان بیش از دو برابر الگوی مصرف بوده که باید در شیوه مصرف خود تجدید نظر کنند. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد : اگرچه ممکن است این تعداد تمکن مالی برای پرداخت قبض انرژی خود را داشته باشند لیکن در این شرایط و محدودیت های جدی تامین انرژی، مصرف بیشتر به معنای اختلال در برق رسانی به سایر مشترکان می باشد.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به پرسش میزان تاثیر نظام تعرفه گذاری برکاهش مصرف مشترکین گفت : خوشبختانه تصویب تعرفه پلکانی که سال 1400 و 1401 در قانون بودجه تصویب شد، موجب شد مشترکانی که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده مصرف می کنند، تعرفه قبض هایشان به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند و منجر به کاهش مصرف این مشترکان و حتی موجب رسیدن میزان مصرف تعدادی از آنها به زیر هم الگو شد.
سخنگوی صنعت برق افزود : انتظار داریم مشترکان به الگوی مصرف در زمستان که 200کیلووات ساعت است، توجه نمایند و اگر میزان مصرف را رعایت کنند، علاوه براینکه در مصرف سوخت نیروگاهی صرفه جویی خواهد شد، از قبض های با تعرفه کمتر هم برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: درقانون مانع زدایی بندهایی در دو محور پیش بینی شده، یکی اینکه بتواند ناترازی تولید و مصرف را کمتر کنند که در آن پیش بینی شده ، نیروگاه ها در بخشهای مختلف با منابع مربوطه توسعه پیدا کنند که بخشی از آن به عهده صنایع انرژی برکشور گذاشته شده که بیش از 10 هزار مگاوات فعالیت هایش شروع شده و خوشبختانه توسط این صنایع نیروگاه هایی در کشور در دست احداث می باشد. بخش دوم هم در خصوص بهینه سازی مصرف پیش بینی شده که بتوانند با کاهش مصرف به از بین بردن ناترازی که گفته شد کمک کنند و قطعا تعرفه های پلکانی برق هم هدف گذاری برای کسانی است که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف می کنند و از یارانه بیشتری برخوردارند که امیدواریم این دسته از مشترکان با مصرف بهینه مصرفشان را کاهش دهند و به زیر الگوی مصرف برسند و در نهایت تمام این مباحث کمک به صنعت برق برای تامین انرژی پایدارتر خواهد شد.