تنظیم آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود از صبح دوشنبه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: با توجه پیش بینی و هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر بارش باران در روزهای آینده، آبگذاری کلیه کانال های آبیاری شبکه سفیدرود از صبح دوشنبه مطابق نیاز آبی هر منطقه تنظیم می شود.

تنظیم آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود از صبح دوشنبه

به گزارش برقاب،  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان؛ محمدجواد خانی پور با اعلام این خبر گفت: به جهت جلوگیری از خسارت به شالیزارهای استان و همچنین ذخیره سازی آب در مخزن سد سفیدرود، آب کانال های آبیاری شبکه سفیدرود از صبح دوشنبه تنظیم می شود.

خانی پور با بیان اینکه: براساس پایش روزانه میدانی آب مزارع و نیاز های آبی، برنامه تنظیم آبگذاری کانال‌های آبیاری طبق برنامه برقرار خواهد بود.

خانی پور ضمن درخواست از کشاورزان گیلانی مبنی بر حداکثر استفاده از بارش های بهنگام، بر رعایت تقویم زراعی و اتمام نشاء برنج تاکید و یادآور شد: در صورت ضرورت، تغییرات برنامه های آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهای احتمالی از طریق صدا و سیما و رسانه های عمومی اطلاع رسانی می شود.