تنش آبی در شهر‌های قزوین

قائم مقام شرکت آبفای استان قزوین از تنش آبی در شهر‌های قزوین، تاکستان، آبیک، محمدیه، مهرگان و دانسفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسین خانی در گفتگو با بخش خبری ۲۰ گفت: امسال ۴۰ درصد کاهش بارندگی تنش آبی در ۶ شهر استان قزوین داشتیم که این موضوع باعث تنش آبی در شهر‌های […]

قائم مقام شرکت آبفای استان قزوین از تنش آبی در شهر‌های قزوین، تاکستان، آبیک، محمدیه، مهرگان و دانسفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسین خانی در گفتگو با بخش خبری ۲۰ گفت: امسال ۴۰ درصد کاهش بارندگی تنش آبی در ۶ شهر استان قزوین داشتیم که این موضوع باعث تنش آبی در شهر‌های قزوین، تاکستان، آبیک، محمدیه، مهرگان و دانسفهان شده است.

حسین خانی با بیان اینکه ۵۱۰ روستا در استان زیر پوشش شرکت آبفا قرار دارد، افزود: از این تعداد آب شرب ۳۴۵ روستا از طریق چاه و مابقی از طریق چشمه آب روستایی، حلقه قنات و چاه شهری تامین می‌شود.

او با بیان اینکه آب استان قزوین از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود، گفت: به ازای هر درجه افزایش دما میزان مصرف آب ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد.

قائم مقام شرکت آبفای استان از مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند.