صفحه نخست » تماس با ما

راه های ارتباطی با برقاب

02144027494

شماره تماس

barghab.iran@gmail.com

ایمیل برقاب

02144020641

شماره تماس

راه های ارتباطی با تیم برقاب

09045037948

مدیر سایت و روابط عمومی: مبینا رستمی

09192101059

مدیر مسئول: مسعود نیکومنش nikoomaneshmasood@yahoo.com