تلاش توزیع نیروی برق گیلان برای بازگرداندن برق روستاهای برف زده

تلاش گروههای عملیاتی برای بازگرداندن شبکه برق روستاهای برف زده

به گزارش پایگاه برقاب،خبری توانیر، براساس آخرین گزارشهای دریافتی از توزیع نیروی برق گیلان ، تاکنون شبکه برق بسیاری از روستاهایی که بر اثر بارش برف سنگین از مدار خارج شده بود، بازگردانده  و تا ساعت ٢٢ دیشب (دوشنبه) تنها ۵٣ روستا کماکان بدون برق هستند که به علت مسدود بودن راهها و عدم امکان بازگشایی فوری آنها،با تلاش نیروهای عملیات و امداد با پای پیاده مسیرهای منتهی به روستاهای بدون برق مانده را طی می کنند تا برق روستاهای باقیمانده نیز هر چه سریعتر به شبکه متصل شود.
براساس این گزارش در شهرستان رشت دو روستا با ١۵٠٠ مشترک، در شهرستان سنگر ۴٨ روستا با ٢٠ هزار مشترک، در شهرستان شفت یک روستا با حدود ١۴٠ مشترک و در شهرستان سیاهکل دو روستا با حدود ٩٠٠ مشترک بدون برق مانده اند که نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق گیلان و شرکتهای معین اعزامی از سایر شرکتهای توزیع نیروی برق همجوار با تلاش بی وقفه در صدد برقدار کردن آنها هستند.