تلاش‌های مدیریت برق رودان برای تأمین و توزیع برق پایدار

مدیر برق ناحیه رودان از عملیات حذف پایه های اضافه و اسقاط و هرس درختان درگیر با شبکه واصلاح شبکه توسط کارکنان بهره برداری در این شهرستان خبر داد و گفت : اقدامات انجام شده در راستای تأمین برق پایدار و اصلاح شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکان قابل ستایش است.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان تلاش‌های مدیریت برق رودان برای تأمین و توزیع برق پایدار انجام شد.

محمود انصاری مدیر برق شهرستان رودان با تشریح اقدامات انجام شده گفت: با عنایت به اهمیت و تأکیدات مدیریت عامل و معاون بهره برداری شرکت عملیات حذف پایه های اضافه و اسقاط در سطح شهر رودان و روستای های هدف با هدف زیباسازی مبلمان شهری و رفع خطرات احتمالی آغاز گردید.

وی افزود:در این راستا تعداد ۱۷ اصله پایه بتنی اضافه یا اسقاط جمع آوری و به محل امن منتقل گردید. توسعه فیدر مسکن ملی به طول ۵۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط و با احداث سه دستگاه ترانسفورماتور نیز انجام و برقدار گردید .

انصاری با بیان اینکه به منظور پایداری شبکه و کنترل ناپایداری احتمالی شرایط جوی در روزهای آتی عملیات هرس درختان درگیر با شبکه برق با موفقیت انجام شد گفت: این عملیات روی فیدرهای فشارمتوسط و شبکه های فشارضعیف به تعداد ۳۵۰ اصله درخت انجام شده است.

به گفته مدیر برق شهرستان رودان همچنین اصلاح رابط فشارمتوسط و ضعیف به تعداد ۷۵ مورد دراین شهرستان صورت گرفت. احداث شبکه فشار ضعیف هوایی سرقتی نیز به طول۸۰۰متر و برقدار کردن ترانس جدید ۲۰۰ کیلوولت آمپر جهت کاهش افت ولتاژ شبکه و توسعه فیدر فشارضعیف بطول ۲۰۰متر در روستای آبنما از دیگر اقدامات کارکنان برق رودان است.