تکذیب شایعه آلودگی آب شرب شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل، شایعه آلودگی آب شرب شهر مشگین شهر که در افکار عمومی شهروندان مشگین شهری مطرح است و در برخی کانال های محلی نیز درج شده غیرواقعی می باشدو براین اساس شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل حسب وظایف سازمانی و اعتقادی خود از آب شرب […]

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل، شایعه آلودگی آب شرب شهر مشگین شهر که در افکار عمومی شهروندان مشگین شهری مطرح است و در برخی کانال های محلی نیز درج شده غیرواقعی می باشدو براین اساس شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل حسب وظایف سازمانی و اعتقادی خود از آب شرب شبکه لوله کشی شهر مشگین شهر و سایر شهرهای استان بطور متوالی نمونه برداری کرده و از نظر میکروبی، شیمیایی وکلرسنجی مورد بررسی و کنترل قرار می دهد.

پیرو شایعاتی که اخیراً دربرخی کانالهای محلی در خصوص آلودگی آب شرب درج گردیده، به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف مشگین شهرمی رساند صددرصد موارد آزمایش شده آب شرب با استانداردهای کشوری مطابقت دارد و آب این شهر قابل شرب است. شیوع گسترده کرونا در این روزها سبب شده تا برخی افراد سودجو با ادعاهای مختلف سبب تشویش اذهان عمومی شوند که مراتب از طریق مراکز ذیصلاح وامنیتی درحال بررسی و پیگیری می باشد.