تقویت ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با اجرای 3/12 کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد  به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاههای فلمن  ،  ظرفیت آبرسانی به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود. ناصر اکبری تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با اجرای 3/12 کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد  به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاههای فلمن  ،  ظرفیت آبرسانی به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود.

ناصر اکبری تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه تاکنون بیش از 6 کیلومتر از  این خط انتقال با قطر 1400 میلیمتر با هزینه ایی بالغ بر 35 میلیارد تومان  اجرایی شده است. این در حالیست که پیش بینی می شود برای اجرای 6 کیلومتر باقی مانده از این پروژه به بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه حدود 300 لیتر در ثانیه به ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان به اصفهان افزوده می شود اعلام کرد:  هم اکنون نهایت ظرفیت انتقال آب از سامانه اول اصفهان بزرگ حدود 5/11 مترمکعب در ثانیه است در حالیکه نیاز آبی استان در پیک مصرف به حدود 5/15 مترمکعب در ثانیه می رسد.

اکبری با اشاره به ظرفیت تامین آب شرب در استان تصریح کرد: در فصل تابستان از طریق سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ حدود 5/11،  و از دیگر منابع مانند چاه های فلمن و چاه های متفرقه، حدود 5/1 متر مکعب برثانیه که در  نهایت ظرفیت تامین آب شرب در استان اصفهان  به 13 مترمکعب برثانیه  می رسد.

وی افزود: در زمان پیک مصرف با کمبود 5/2 متر مکعبی برای تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین مواجه هستیم اما با تدابیری که در زمینه مدیریت مصرف اعمال می شود این حجم تا حدودی جبران می شود.

ناصر اکبری اجرای خط انتقال با قطر 1400 میلیمتر از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان را موجب تقویت آبرسانی سامانه اول اصفهان بزرگ خواند و افزود: پس از بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ، حدود 2/3 متر مکعب در ثانیه آب از طریق این خط به ظرفیت تامین آب شرب شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی  اصفهان بزرگ اضافه  می شود  به طوریکه  حدود 2 متر مکعب در ثانیه آب از طریق این خط به شیرخانه نجف آباد به منظور توزیع به شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ انتقال می یابد.و حدود 2/1 متر مکعب برثانیه به شهرهای ویلاشهر ،یزدانشهر و گلشهر منتقل می شود.  

معاون  بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان پیرامون فاز خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به مخزن نجف آباد گفت: فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به مخزن  نجف آباد به طول 34 کیلومتر می باشد که هم اکنون این پروژه در حال اجرا است و پیش بینی می شود تا سال آینده به بهره برداری برسد.

اکبری اعلام کرد: در واقع با اجرای 3/12 کیلومتر خط انتقال به قطر 1400 میلیمتر از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان، درآینده پس از راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به وسیله این خط انتقال، ارتباط میان دو سامانه آبرسانی در اصفهان بزرگ ایجاد می شود و به دنبال اجرای این پروژه، 5/2 کیلومتر با قطر 500 میلیمتر با هدف تقویت شبکه آبرسانی شهرستان خمینی شهر عملیاتی شده است.