تقدیر وزیر نیرو از عملکرد شرکت برق منطقه‌ای غرب

جلسه ویدئوکنفرانسی ساز و کارها در پویش #هرهفته الف_ب_ایران سال ۱۳۹۹ با حضور وزیر نیرو و شورای معاونین وزیر و مدیران عامل صنعت آب و برق استانی سراسر کشور برگزار شد و وزیر نیرو از عملکرد خوب شرکت برق منطقه‌ای غرب در این پویش تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، جلسه ویدئوکنفرانسی ساز و […]

جلسه ویدئوکنفرانسی ساز و کارها در پویش #هرهفته الف_ب_ایران سال ۱۳۹۹ با حضور وزیر نیرو و شورای معاونین وزیر و مدیران عامل صنعت آب و برق استانی سراسر کشور برگزار شد و وزیر نیرو از عملکرد خوب شرکت برق منطقه‌ای غرب در این پویش تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، جلسه ویدئوکنفرانسی ساز و کارها در پویش #هرهفته الف_ب_ایران سال ۱۳۹۹ در محل سالن جلسات این شرکت با حضور دکتر “رضا اردکانیان” وزیر نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه، دکتر اردکانیان از شرکت برق منطقه‌ای غرب به‌خاطر ارائه ساز و کارها و پیشنهادهای مناسب و قابل اجرا در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران سال ۱۳۹۹ تقدیر کرد.