تقدیر مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان تقدیر به عمل آورد. “صدیقه ببران” مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو با ارسال تقدیرنامه ای به حضور سیدمحمد موسوی زاده، مراتب قدردانی و سپاس دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو در اهتمام به […]

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان تقدیر به عمل آورد.

“صدیقه ببران” مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو با ارسال تقدیرنامه ای به حضور سیدمحمد موسوی زاده، مراتب قدردانی و سپاس دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو در اهتمام به انتشار نسخه الکترونیکی نشریه داخلی پرتو را به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام نموده و در بخشی از متن این تقدیر آمده است: “انتشار این نشریه که نتیجه زحمات همکاران دفتر روابط عمومی است، تلاش ارزنده و قابل تقدیری برای بازشناساندن زحمات و تلاش‌های همکارانتان و ارتقای روحیه خدمت به مردم شریف استان سمنان می باشد. امید است همچنان با ادامه حمایت از عملکرد روابط عمومی، شاهد ارتقای دستاوردها و افزایش هرچه بیشتر کیفیت خدمت به هم میهنان گرامی در استان باشیم.”