تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر از شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

 مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان قدردانی کرد.

 محمد علی اکبری، با ارسال نامه‌ای، ضمن اشاره به اجرای فعالیت های فرهنگی و آموزشی در هفته مدیریت مصرف انرژی، از اقدامات صورت پذیرفته در راستای افزایش آگاهی عمومی برای مدیریت مصرف برق، تقدیر و تشکر نمود.

 در بخشی از متن قدرشناسی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر، خطاب به ابوالفضل همتی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان آمده است: ” با عنایت به هفته مدیریت مصرف انرژی به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی، فعالیت های فرهنگی و آموزشی بسیاری برای جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام می شود. افزایش آگاهی عمومی برای مدیریت مصرف برق در این هفته از سوی شرکت های صنعت برق از جمله محورهایی است که رسانه ها می توانند پیرامون آن اطلاع رسانی نمایند. لذا بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامی به جهت فعالیت ها و اقدامات فرهنگ سازی در هفته مدیریت مصرف انرژی تقدیر و تشکر می نمایم.”