تقدیر استاندار مرکزی از مبدعین  اجرای طرح  پویش ملی سبز  

استاندار مرکزی از مبدعین اجرای طرح  پویش ملی سبز  -ایران پاک قدردانی کرد.

فرزاد مخلص الائمه طی مراسمی  با اهدای تقدیر نامه های مجزا از” محمود محمودی”سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و ” علی اکبر بصیری ” مدیر دفتر تحقیقات  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی جهت ابداع و اجرای طرح پویش ملی سبز  -ایران پاک با استفاده از ظرفیت های  کارگران فصلی به دلیل بیکاری کارگران ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا تقدیر کرد .
طی دو سال اخیر، تمام جاده های استان مرکزی در این طرح پاکسازی شده و مقرر است با کمک استانداری مرکزی ، سازمان محیط زیست و خیرین ادامه داشته باشد .

در این تقدیر نامه ها آمده است: قدم نهادن در مسیر حفاظت از محیط زیست برای نسل امروز  و نسل های آتی و کمک به جامعه بشری ،علاوه برعزمی برخاسته از تعهد و ایثار، گام های محکم و استوار و بصیرتی مدبرانه می طلبد.

در ادامه این تقدیر نامه ها آمده است:از  زحمات و مساعدهای جنابعالی در اجرای طرح پاکسازی حریم جاده های استان در قالب پویش ملی “مسیر سبز –ایران پاک” تشکر و قدردانی نموده وسلامتی و توفیق روز افزون شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمایم .