تقدیر از کارگر نمونه آبفا مراغه

در پی انتخاب همکارمان آقای مهندس رضا محمدی جهان بعنوان کارگر نمونه استانی ، مهندس علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی با اهدای لوح سپاس از ایشان تقدیر نمودند. لازم بذکر می باشد مهندس رضا محمدی جهان در زمینه تحقیقات، ابداع و نوع آوری در بخش […]

در پی انتخاب همکارمان آقای مهندس رضا محمدی جهان بعنوان کارگر نمونه استانی ، مهندس علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی با اهدای لوح سپاس از ایشان تقدیر نمودند.

لازم بذکر می باشد مهندس رضا محمدی جهان در زمینه تحقیقات، ابداع و نوع آوری در بخش الکترونیک  تاسیسات شرکت فعالیت چشمگیر داشته و دارند و بعنوان کارگر نمونه در سال 1398 انتخاب شده بودند  .