تقدیر از همکاران روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

مهندس ابوذر صالحی مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر با ارسال نامه از عزیز عباسی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و همکاران روابط عمومی از تلاش ها و مساعی  وی در برنامه ریزی منسجم و برگزاری مطلوب برنامه های فرهنگی ، آگاه سازی و اطلاع رسانی […]

مهندس ابوذر صالحی مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر با ارسال نامه از عزیز عباسی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و همکاران روابط عمومی از تلاش ها و مساعی  وی در برنامه ریزی منسجم و برگزاری مطلوب برنامه های فرهنگی ، آگاه سازی و اطلاع رسانی هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و برق که بصورت یکپارچه و هماهنگ از سوی مجموعه صنعت آب و برق انجام پذیرفت ؛ تقدیر و تشکر بعمل آوردند .