تقدیر از مشترکین صنعتی همکار در کاهش پیک بار ۹۹ در شرق شهرستان کرج 

از مشترکان صنعتی همکار شرق شهرستان کرج در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال ۹۹ تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی مدیر توزیع برق شرق شهرستان کرج گفت: به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، از تعداد ۱۲ مشترک به نمایندگی از مجموع ۳۱۶ مشترک همکار که […]

از مشترکان صنعتی همکار شرق شهرستان کرج در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال ۹۹ تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی مدیر توزیع برق شرق شهرستان کرج گفت: به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، از تعداد ۱۲ مشترک به نمایندگی از مجموع ۳۱۶ مشترک همکار که در سال ۹۹ همکاری شایسته ای در زمینه کاهش مصارف خود و بکارگیری مولدهای خودتامین در زمان افزایش بار با توزیع برق شرق شهرستان کرج داشته تقدیر شد.
وی در ادامه افزود: تعداد ۳۱۶ مشترک دیماندی با تعرفه های صنعتی، عمومی اداری و سایر مصارف با صنعت توزیع برق شرق شهرستان کرج در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال گذشته مشارکت داشته که برای ۱۲ مشترک که بیشترین همکاری را داشته اند در مراسمی با اهداء لوح تقدیر و اعلام میزان پاداش تخصیص یافته از آنان تجلیل شد.
بر اساس این گزارش میزان پاداش تخصیص یافته ۱۱میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال محاسبه و در قبوض برق مصرفی این مشترکین اعمال شده است.