تقدیر از مدیر محیط زیست و مدیر رودخانه های آب منطقه ای همدان

معاون امور عمرانی استانداری همدان از مدیر محیط زیست و مدیر رودخانه های شرکت تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، فرهاد فرزانه معاون هماهنگی امور عمرانی با اهداء دو لوح جداگانه از زحمات و تلاشهای مستمر در پیشبرد و تقویت امور پژوهشی مرتبط با شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستای […]

معاون امور عمرانی استانداری همدان از مدیر محیط زیست و مدیر رودخانه های شرکت تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، فرهاد فرزانه معاون هماهنگی امور عمرانی با اهداء دو لوح جداگانه از زحمات و تلاشهای مستمر در پیشبرد و تقویت امور پژوهشی مرتبط با شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستای از خانم رقیه قاسملو مدیر محیط زیست و عادل قاسمی مدیر رودخانه  شرکت آب منطقه ای همدان تقدیر بعمل آورد.