تقدیر از مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

رئیس حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه با ارسال لوح تقدیر از مهندس مهرنگ دوستی رضایی مدیر دفتر مطالعات پایه منایع آب شرکت آب منطقه ای استان تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این لوح تقدیر مهندس باقرزاده کریمی از تلاشهای مجدانه و مدبرانه مهندس دوستی رضایی  در راستای پیشبرد اهداف صنعت آب کشور و حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه در سال۱۴۰۰ تشکر و قدردانی نمود.