تقدیر از مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال لوح تقدیری از تلاش ها و زحمات صادقانه مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین در راستای تجهیز و استقرار سیستم های سنجش کیفیت مخازن سدها تقدیر بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین […]

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال لوح تقدیری از تلاش ها و زحمات صادقانه مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین در راستای تجهیز و استقرار سیستم های سنجش کیفیت مخازن سدها تقدیر بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در متن این لوح تقدیر که به امضاء جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده، آمده است:
جناب آقای محمد محجوب
مدیر محترم دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین
دستیابی به اهداف راهبردی و تحقق برنامه های توسعه ای بخش آب کشور در جای جای میهن عزیزمان ایران اسلامی، نتیجه و حاصل تلاش های خالصانه و زحمات بی دریغ مدیران و همکاران ارجمندی است که کمر همت بسته اند و در راه پیشرفت کشورمان تلاش مضاعف داشته که در این راه، نامی نیک و کارنامه ای درخشان را از خود به یادگار می گذارند.
اینک که در ارزیابی فعالیتهای شرکتهای آب منطقه ای در بخش محیط زیست و کیفیت منابع آب کشور علی الخصوص در تجهیز و استقرار سیستم های سنجش کیفیت مخازن سدها دستاوردهایی چشمگیر و قابل ارج کسب نموده اید. بدین وسیله مراتب سپاس را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف محیط زیست و کیفیت منابع آب استان قزوین ارج می نهیم و از درگاه ایزد تبارک و تعالی، توفیق روز افزون آن مجموعه را خواستاریم.