تقدیر از مدیر دفتر روابط عمومی توزیع برق زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،مهندس ابوذر صالحی مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر طی ارسال نامه ای از مهندس رویا قزلباش مدیر دفتر روابط عمومی شرکت، بابت مساعی و تلاش های وی در برگزاری شایسته و پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی پویش# هرهفته_الف_ب_ایران در سال […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،مهندس ابوذر صالحی مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر طی ارسال نامه ای از مهندس رویا قزلباش مدیر دفتر روابط عمومی شرکت، بابت مساعی و تلاش های وی در برگزاری شایسته و پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی پویش# هرهفته_الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است این پویش در قالب طرح های توزیع نیروی برق کشور در هفته اول سال ۱۴۰۰به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر نیرو برگزار شده بود.
شایان ذکر است در پایان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر از زحمات تمامی پرسنل روابط عمومی شرکت توزیع برق زنجان در حوزه اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و آموزش فرهنگ صحیح مصرف برق، تشکر و قدردانی کرد.