از سوی مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر صورت گرفت؛

تقدیر از عملکرد دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، محمد علی اکبری، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر در نامه ای از عملکرد صحیح روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان تقدیر به عمل آورد.

در متن نامه تقدیر مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل توانیر که خطاب به دکتر موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان نوشته شده، آمده است؛ صنعت برق ایران در سایه تلاش، خالصانه پشتکار و همت کارکنان متعهد و دلسوز خود دستاوردهای ارزشمندی داشته و هر برگ از صفحه پرافتخار آن تصویرگر تلاش های جهادگونه نیروهایی است که برای سربلندی ایران عزیز تلاش می کند.
در ادامه این نامه تقدیر آمده است؛ در این بین اقدامات شاخص مجموعه روابط عمومی آن شرکت در گذر موفق از پیک ۱۴۰۱ از جمله نصب بزرگترین ترانسفورماتور برق قدرت کشور در ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت ناریوان شهرستان بابل و ایجاد شبکه های رسانه ای و استفاده از ظرفیت شبکه های پیام رسان جهت اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف در ایام پیک “بار” نقشی تاثیر گذار در اقناع افکار عمومی و دستیابی به موفقیت های صنعت برق در اولین سال دولت سیزدهم داشته است.

گفتنی است دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، در سالجاری توانست با برنامه ریزی مدون جهت اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و تشکیل شبکه های رسانه ای در فضای مجازی کشور و ارتباط دو سویه با رسانه ملی و استانی و رسانه های مکتوب استان مازندران و گلستان به این موفقیت دست یابد.