تقدیر از شرکت آبفای استان سمنان

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، سمیه جباری، رییس شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق منطقه شمال شرق کشور، طی تقدیری از سعید کرکه آبادی سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفای استان سمنان بپاس تلاش و زحمات ارزشمند ارزشمند و بی دریغتان درسال ۱۳۹۹، تقدیر و […]

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، سمیه جباری، رییس شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق منطقه شمال شرق کشور، طی تقدیری از سعید کرکه آبادی سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفای استان سمنان بپاس تلاش و زحمات ارزشمند ارزشمند و بی دریغتان درسال ۱۳۹۹، تقدیر و تشکر نمود.