تقدیر از خادمان برتر نماز در سال ۹۹

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از خادمان برتر نماز در سال ۹۹ قدردانی کرد. به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، مهندس«علیرضا صبوری» از خادمان برتر نماز در سال ۱۳۹۹ با ارسال تقدیرنامه ای قدردانی کرد و گسترش فرهنگ نماز را، تضمین کننده مصونیت، تعالی، بالندگی، همدلی و […]

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از خادمان برتر نماز در سال ۹۹ قدردانی کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، مهندس«علیرضا صبوری» از خادمان برتر نماز در سال ۱۳۹۹ با ارسال تقدیرنامه ای قدردانی کرد و گسترش فرهنگ نماز را، تضمین کننده مصونیت، تعالی، بالندگی، همدلی و یگانگی جامعه برشمرد.

وی از اهتمام و تلاش های آقایان «علی نقی عطایی» مسئول فرهنگی نمونه، «مجید یزدانی»، «رضا ایزانلو» و «مهدی قدیری» به عنوان خادمان برتر نماز در سال ۹۹ که در راستای گسترش و توسعه فرهنگ معنویت و رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه توسعه فرهنگ نماز اهتمام ورزیده اند، قدردانی کرد